Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v tomto  internetovém obchodě, jehož provozovatelem je firma VALVO s.r.o. a upravují a vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Objednávka zboží

Všechny objednávky zaslané prostřednictvím našeho internetového obchodu jsou považovány za závazné a podáním objednávky kupující potvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami (viz níže). Při vyplnění objednávky je nutno dbát na to, aby byly uvedeny všechny povinné údaje. Objednávka bude potvrzena e-mailem zaslaným na adresu, uvedenou v objednávce. Potvrzením objednávky vzniká kupní smlouva.

Platební podmínky

Platba se uskuteční dobírkou prostřednictvím služby DPD, platbou předem na účet prodávajícího nebo jiným vzájemně dohodnutým způsobem. Zásilka bude obsahovat i platný daňový doklad.

Slevy a akce

Nelze kombinovat různé slevové akce, kupony atd. Pokud není uvedeno jinak, slevové akce se nevztahují na nákup již zlevněného zboží.

Dodání zboží

Veškeré objednané a potvrzené zboží je expedováno do 1 pracovního dne od závazného potvrzení objednávky prostřednictvím služby DPD. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. U zásilek v hodnotě nad 1.000,- Kč dopravné v rámci České republiky neúčtujeme. V ostatních případech jsou náklady na dopravu zboží (pokud není dohodnuto jinak) následující:

  • Česká Republika: 100,- Kč
  • Slovensko: 8,- EUR

Výměna zboží

Kupující má právo v zákonné 14 denní lhůtě na výměnu zboží, pokud mu nesedí velikostí, tvarem apod. Zboží zaslané kupujícím na výměnu musí být nepoužité a v původním stavu. Prodávající se v tomto případě zavazuje, že do 2 dní po obdržení zboží zašle kupujícímu jinou velikost nebo náhradní zboží, pokud není velikost k dispozici.

Reklamační řád

Případné reklamace budou řešeny v souladu s platnými právními předpisy ČR a dále dle reklamačního řádu. Reklamaci zjevných vad na samotném zboží je povinnen kupující uplatnit písemně do 48 hodin od převzetí zásilky. V tomto případě musí být reklamováno zboží nepoužité a musí být zabaleno v nepoškozeném originálním obalu. Skryté vady (tzn. ty, které nejsou zjistitelné při důkladné prohlídce) je nutno reklamovat neodkladně ihned po jejich zjištění. Nedodržení této zásady může být důvodem odmítnutí reklamace. Reklamované zboží je nutno zasílat zpět prodávajícímu čisté, zkompletované, s důkladným označením a popisem zjištěné závady. Musí být důkladně zabaleno a zajištěno proti ztrátám a poškození při přepravě. Reklamovány mohou být skutečné vady zboží, nikoliv změna jeho stavu vlivem opotřebení. Při posuzování reklamací bude také bráno v úvahu, zda bylo zboží ošetřováno dle přiloženého návodu a prováděna jeho údržba v souladu s předanými pokyny.

Reklamované zboží bude zasláno na adresu:

Valvo s.r.o.
Kvítková 248
760 01 Zlín

Odstoupení od smlouvy

Odstoupit od smlouvy může kupující tak, že v zákonné 14 denní lhůtě doručí koupené zboží obchodním balíkem nebo osobně na adresu prodávajícího. Vrácené zboží musí být nepoužité, nepoškozené a musí být kompletní. V případě, že bude splněna tato podmínka, prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu do 5 pracovních dní převodem na bankovní účet, který kupující sdělí prodávajícímu. Vrácení zboží prodávajícímu dobírkou nebude akceptováno.

Pokud dojde ke sporu mezi internetovým obchodem Grisport.cz a Kupujícím, lze jej řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Je možno řešit spor také on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25.5.2018 a ruší předchozí znění OP. Jsou k dispozici i v sídle provozovatele internetového obchodu, firmy Valvo s.r.o. nebo elektronicky na www.grisport.cz .