Nákupní košík

Počet položek: 0    |     Cena: 0 ,- Kč

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v tomto  internetovém obchodě ,  jehož provozovatelem je firma VALVO s.r.o. a upravují a vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.Objednávka zboží

Všechny objednávky zaslané prostřednictvím našeho internetového obchodu jsou považovány za závazné a podáním objednávky kupující potvrzuje, že souhlasí. s obchodními podmínkami (viz níže). Při vyplnění objednávky je nutno dbát na to, aby byly uvedeny všechny povinné údaje. Objednávka bude potvrzena e-mailem zaslaným na adresu, uvedenou v objednávce. Potvrzením objednávky vzniká kupní smlouva.


Platební podmínky

Platba se uskuteční dobírkou prostřednictvím služby DPD,  platbou předem na účet prodávajícího nebo jiným vzájemně dohodnutým způsobem. Zásilka bude obsahovat  i platný daňový doklad..


Dodání zboží

Veškeré objednané a potvrzené zboží je expedováno do 1 pracovního dne od závazného potvrzení objednávky prostřednictvím služby DPD.  Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.  U zásilek v hodnotě nad 1500,- Kč dopravné v rámci České republiky neúčtujeme.  V ostatních případech jsou  náklady na dopravu zboží (pokud není dohodnuto jinak) následující:Výměna zboží

Kupující má právo v zákonné 14-ti denní lhůtě  na výměnu zboží, pokud mu nesedí velikostí, tvarem apod.  Zboží zaslané kupujícím na výměnu musí být nepoužité a v původním stavu. Prodávající  se v tomto případě zavazuje, že do 2 dní po obdržení zboží  zašle kupujícímu jinou velikost nebo náhradní zboží, pokud není velikost k dispozici.  Reklamační řád

Případné reklamace budou řešeny v souladu s platnými právními předpisy ČR a dále dle reklamačního řádu. Reklamaci zjevných vad na samotném zboží je povinnen kupující uplatnit písemně do 48 hodin od převzetí zásilky. V tomto případě musí být reklamováno zboží nepoužité a musí být zabaleno v nepoškozeném originálním obalu. Skryté vady (tzn. ty, které nejsou zjistitelné při důkladné prohlídce) je nutno reklamovat neodkladně ihned po jejich zjištění. Nedodržení této zásady může být důvodem odmítnutí reklamace. Reklamované zboží je nutno zasílat zpět prodávajícímu čisté, zkompletované, s důkladným označením a popisem zjištěné závady. Musí být důkladně zabaleno a zajištěno proti ztrátám a poškození při přepravě. Reklamovány mohou být skutečné vady zboží, nikoliv změna jeho stavu vlivem opotřebení. Při posuzování reklamací bude také bráno v úvahu, zda bylo zboží ošetřováno dle přiloženého návodu a prováděna jeho údržba v souladu s předanými pokyny.

Reklamované zboží bude zasláno  na adresu:

Valvo s.r.o. 
Kvítková 248 
760 01 Zlín 


Odstoupení od smlouvy

Odstoupit od smlouvy může kupující tak, že v zákonné 14-ti denní lhůtě doručí koupené zboží  obchodním balíkem nebo osobně na adresu prodávajícího. Vrácené zboží musí být nepoužité, nepoškozené, musí být kompletní.  V případě, že bude splněna tato podmínka, prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu do 5 pracovních dní převodem na  bankovní účet, který kupující sdělí prodávajícímu. Vrácení zboží prodávajícímu dobírkou nebude akceptováno. Náklady spojené s dodáním zboží zpět prodávajícímu hradí kupující.

Pokud dojde ke sporu mezi internetovým obchodem Grisport shop  a Kupujícím , lze jej řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například  Česká obchodní inspekce .
Je možno řešit  spor také  on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy.    Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde.
Tyto  obchodní podmínky  jsou platné a účinné od 23. 8. 2017 a ruší předchozí znění OP. Jsou k dispozici i v sídle provozovatele internetového obchodu , firmy Valvo s.r.o.  nebo elektronicky na www.grisport.cz .


Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Valvo s.r.o. IČ 47907151 se sídlem Hostišová 145, 763 01, VO provozovna Kvítková 248, Zlín, 760 01.…..  (dále jen: „správce“).

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje kupujícího, které  získal na základě plnění  objednávky. Správce zpracovává identiifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

III.
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je  
• plnění smlouvy mezi kupujícím  a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání   obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• souhlas kupujícího  se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání     obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

Účelem zpracování osobních údajů je
•  vyřízení objednávky kupujícího  a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím  a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 
Ze strany správce nedochází   k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.  

IV.
Doba uchovávání údajů
Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů - po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu. 

Osobní údaje kupujícího jsou správcem uchovány v souladu s platnými zákony ČR a jsou plně zabezpečeny proti zneužití.  Při prodeji v internetovém obchodě jsou prodávajícím shromažďovány kontaktní údaje  kupujícího za účelem efektivní komunikace při nákupu a dodávce zboží  a dále k marketingovým účelům prodávajícího, jako jsou marketingová a obchodní sdělení. Kupující souhlasí, že tyto informace mohou být použity k těmto účelům. Tyto informace nebudou poskytnuty třetím osobám s vyjímkou dopravce zboží.

Správce uchovává osobní údaje po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15  let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.  Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů jsou osoby  podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy a osoby zajišťující služby provozování e-shopu Grisport shop a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu Správce nemá  v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.  

VI.
Za podmínek stanovených v GDPR má kupující tyto práva:
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR 
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email  
              správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 
• právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě domněnky,  že bylo porušeno jeho  právo na ochranu osobních údajů.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů kupujícího.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře kupující  potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
S těmito podmínkami souhlasí kupující  zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.


 
 

Přihlašovací formulář

* položky označené hvězdičkou jsou povinnéPokud ještě nemáte založený účet, zaregistrovat se můžete zde.


Zapomněli jste heslo?


Přihlašovací formulář

Pro ukládání zboží do Wishlistu musíte být přihlášeni.


* položky označené hvězdičkou jsou povinnéPokud ještě nemáte založený účet, zaregistrovat se můžete zde.


Zapomněli jste heslo?